+ 179 dalších
výletů, kulturních akcí, památek i ubytování

Adresa/Kontakt

Doprava Ústeckého kraje

Podřipský historický motoráček v sezóně brázdí tratě Českého středohoří a nabízí řadu krásných zastavení.

Zajímavostí na části trasy Podřipského motoráčku je jízda po již zrušené železniční trati. Zde během roku neprojíždí po kolejích žádný vlak. Podél této zrušené trati byly umístěny v okolí zastávek informační tabule, které přibližují historii trati i obcí.

Během turistické sezóny 2022 jede vlak od 2. 4. do 30. 10. 2022 soboty, neděle a svátky.

Fotogalerie

Cíl výletu